Toftekærgård

Albertslund Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 8. april 1991.

Foreningen har til formål, at fungere som støtteforening for Lokalhistorisk Samling Albertslund, samt at udbrede kendskabet til Albertslunds historie eksempelvis via foredrag og trykte udgivelser.

De fleste af foreningens arrangementer afholdes på Aktivitetscenter Damgårdshave, Damgårdsvej 12, 2620 Albertslund.

Foreningen holder til på Toftekærgård sammen med Lokalhistorisk Samling, Egelundsvej 7, 2620 Albertslund.
Samlingen er åben hver onsdag kl. 12:30-16:00 (undtagen i skoleferier).

Lokalhistorisk Samling:  tlf. 43 64 13 53

Bogen om Sydskolen

Sydskolen

Pris: 150 kr.

Næsten 100 tidligere elever,  lærere og forældre fortæller Sydskolens brogede historie i beretninger, små fortællinger, interviews og billeder.
Bogen handler både om glæder og sorger.
Om fællesskab og flotte resultater.
Om nederlag og kedsomhed.
Om praksis, pædagogik, pjæk og pjat.

Roskildevej 250 år

Roskildevej har, siden den som den snorlige landevej blev anlagt fra 1769 til 1776, været den vigtigste udfaldsvej fra København. Den erstattede den gamle landevej, der i sit snoede forløb bl.a. passerede Herstedøster og Herstedvester og som indtil 1700-tallet henlå i en meget dårlig stand, og som det hed “gjorde rejsen til Roskilde til en plage”. Den dag i dag er Roskildevej en uundværlig færdselsåre og supercykelsti, der baner sig igennem den Københavnske Vestegn med sin tætte trafik og tummel af biler, cykler og busser og forbinder os på godt og tværs, snarere end på kryds og ondt.

Roskildevej er her i kommunen er gået fra Røde Vejrmølle i øst til Roskilde Kro (samt Wittrup Motel) i vest: På denne strækning har der gennem tiden været masser af liv på vejen – der har også været kommunekontor, brugsforeninger, brødfabrikker, bønder med hestevogne på vej til markeder, postdiligencer, spritbrænderier, skinkekogerier, smugkroer, isenkræmmere, lokalarkiver, servicestationer, en landsby, et bomhus et “Silkehus” og hele to fængsler.

Vi har samlet en del af de artikler, som er blevet bragt i årsskrifterne.

Roskildevej_250_år

I anledning af jubilæet harAlbertslund Lokalhistoriske Forening udgivet et festskrift.

Pris 50 kr.

Næste arrangement

Torsdag 23. maj kl. 19.00 – 21.00

Nyhedsbreve tilmelding (#11)

Tilmelding til vores nyhedsbreve

Ved at indsende tilmeldingen herunder modtager du fremover vores nyhedsbreve.


facebook

Dette websted anvender cookies. Når du fortsætter med at anvende dette websted, accepterer du vores brug af cookies.