Hyldagerskolens anlæggelse blev besluttet, fordi befolkningsprognosen forudså, at tilvæksten syd for Roskildevej ville blive så stor, at de eksisterende skoler ikke kunne få plads til flere hundrede ekstra skolebørn.
Den første årgang begyndte i august 1970 med 9 klasser på 1. til 3. klassetrin samt 9 lærere og en skoleinspektør. Da skolen var fuldt udbygget i september 1977 havde den 581 elever.
I de følgende år faldt elevtallet. I 2011 var elevtallet faldet så stærkt, at Albertslund Kommunalbestyrelse besluttede at nedlægge Hyldagerskolen i forbindelse med sommerferien 2011.

Grundplan

1990

2014

Pris: 80 kr.

Vi indsamler stadig materiale til siderne om Hyldagerskolen.
Hvis du har noget, som du gerne vil bidrage med, så kan du henvende dig her.

Fotos: Inge Andersen©

Dette websted anvender cookies. Når du fortsætter med at anvende dette websted, accepterer du vores brug af cookies.