Roskildevej – 250 års jubilæum

I middelalderen skiftede vejene, der egentlig bare var jordstier, jævnligt løb alt efter hvor der var mest fremkommeligt og mest behov. Frederik 2. og senere Christian 4. anlagde bedre veje til dem selv. Disse veje måtte ikke benyttes af almindelige mennesker, men det var umuligt at håndhæve i
praksis.

I 1772 blev den del af Roskildevej, der løber gennem Herstederne, etableret som en efter tidens forhold moderne vej med et snorlige forløb og en god belægning. Det var en del af en større renovering og omlægning af den hidtidige snoede og meget dårlige vej mellem København og Roskilde, der fandt sted fra 1769 til 1776. Moderniseringsarbejdet, der blev ledet af den franske ingeniør J. Marmillord, udførtes af udskrevne soldater og bønder som hoveriarbejde.

I 1930’erne passerede næsten 6,000 biler hver dag på strækning mellem Glostrup og Tåstrup.
I år 2000 var det tilsvarende tal vokset til 27.000 biler per døgn.

Kilde: Kroppedal Museum

Kort 1766 Roskildevej

Kort med Roskildevej i Herstederne fra 1766

Roskildevej 1895

Roskildevej ved Røde Vejrmølle1929

Roskildevej ved Røde Vejrmølle 1929

Roskildevej_250_år

I anledning af jubilæet har
Albertslund Lokalhistoriske Forening
udgivet et festskrift.

Pris 50 kr.

Dette websted anvender cookies. Når du fortsætter med at anvende dette websted, accepterer du vores brug af cookies.