Albertslund har haft mange skoler.
Nogle er nedlagt – andre er lagt sammen til større enheder.

Landsbyskolerne