Skolebiblioteket

Kært barn har mange navne – og Roholmskolens skolebibliotek har haft dem alle.

I en årrække hed det Mediatek – så Pædagogisk Service Center og senere Læringscentret.

Den grundliggende funktion udlån af bøger til undervisningen og fritiden blev suppleret med registrering og udlån af taskebøger og andre undervisningsmaterialer; noget der tidligere lå hos viceskoleinspektøren.

Da der kom andre medier ind i undervisningen, stod skolebiblioteket for udlån af fotoapparater, filmfremvisere m.v. Da video blev en del af undervisningen, stod man også for kurser for eleverne i at optage og redigere video.

Med indførelse af it i undervisningen blev det naturligt, at det klarede man også via skolebiblioteket. Der blev undervist i valgfag i flere år, før der det blev mere integreret – igen med kurser for eleverne. – Lærerne fik en vejleder, der gjorde det lettere at få indført medier i undervisningen.

Med et lokale med 28 elevcomputere og en projektor kunne der instrueres og arbejdes med emner som avis og andre projekter.

Efterhånden steg behovet for computere, og der blev investeret i bærbare computere, der kunne bruges ude i klasserne.

Skolebiblioteket som arbejdsrum

Det var meget almindeligt, at elever – enkeltvis – i grupper – eller hele klasser arbejdede på skolebiblioteket. Skolebibliotekarerne havde travlt med at finde materialer og rådgive både elever og lærere.

De mange funktioner gjorde, at der næsten altid var en arbejdsom stemning – uden støj og larm. Det var et  hyggeligt undervisningsrum med god plads til læring.

Læringscenter

En meget stor del af det grundlag, som indgik i Danmarks Skolebibliotekarers  pjece “Skolebiblioteket – skolens læringscneter” (2010), kom fra den daglige praksis på Roholmskolen.

Kulturhandleplaner

Gennem en årrække tilrettelagde skolebiblioteket kulturelle indslag for klasserne. I flere år skete dette i samarbejde med skolebiblioteket på Teglmoseskolen, som lå ved siden af.

I skoleåret 2005/06 var der også en masse spændende tilbud
Kulturkamelen 

It-handleplaner

Skolebiblioteket var med til at indføre
it i undervisningen på et tidligt tidspunkt.
Det begyndte med valgfag.

Handlepanen for indkøb af  og anvendelse af it og medier blev vedtaget i 1997.

Kunst på skolebiblioteket

Dette websted anvender cookies. Når du fortsætter med at anvende dette websted, accepterer du vores brug af cookies.