Her vil komme mere materiale om fængslerne gennem tiden.

Her er nogle af de artikler, som er blevet bragt i årsskrifterne.

Vridsløselille Fængsel

Henny Helle Mesnickow:
Inspektørboligen ved Vridsløselille fængsel
(Kilde: Albertslund Lokalhistoriske Forening – 2019/20 Årssskrift)

Hans Jørgen Engbo:
Anstalten ved Herstedvester 75 år
(Kilde: Albertslund Lokalhistoriske Forening – 2010 Årssskrift)