Skoleinspektører/skoleledere

Bo Gudmander 1970-1994
Yvonne Svendsen 1994-2004
Søren Hald Pedersen 2004-2011

Viceskoleinspektører

Hans Erik Madsen 1971-1972
Ebbe Steen Knudsen 1972-1998
Søren Hald Pedersen 1998-2002
Steen Christiansen 2002-2009
Dorthe Thygesen 2009-2011